NEN-4400 gecertificeerd

 
De A&F uitzendgroep is NEN-4400 gecertificeerd. Het kwaliteitskeurmerk NEN4400 is een nationale keurmerk dat eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot:

  • De afdracht van belastingen en sociale premies
  • Het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.
     

Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Om te kunnen bepalen of een onderneming voldoet aan de eisen van de norm (conformiteiten), wordt de onderneming regelmatig getoetst door een geaccrediteerde certificatie-instelling.
 

 

 

 

 

horeca uitzendbureau
horeca uitzendbureau
horeca uitzendbureau

 


horeca uitzendbureau